SECMA - SYSTEMY ZARZĄDZANIA
39-200 DĘBICA, ul. Osiedlowa 11
tel./fax (014) 677 9044
tel. kom. 606 402 936

.

Rok załRok założenia: 2001 ożenia: 2001

O firmie Oferta Personel Kontakt
 

.
ISO 9001
 .
IATF 16949
 .
ISO 14 001
 .

ISO 27 001

 .

AS 9100

.

EN ISO 13 485

.

ISO 45001/
PN-N-18001/
OHSAS 18001

.

EN 3834

.

EN 1090

.

HACCP

.

ISO 22 000

.
BRC
.
IFS
 
WDROŻENIA - SZKOLENIA - AUDITY - NADZOROWANIE - WDROŻENIA - SZKOLENIA - AUDITY - NADZOROWANIE - WDROŻENIA - SZKOLENIA - AUDITY - NADZOROWANIE
 
Oferta:
 
profesjonalne doradztwo i konsultacje w budowaniu systemów zarządzania wg wymagań różnych norm międzynarodowych, w tym zintegrowanych systemów zarządzania
 
opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania
 
doradztwo i konsultacje w zakresie doskonalenia istniejących systemów zarządzania, np. identyfikacja, analiza i weryfikacja procesów, nowe rozwiązania organizacyjne, zastosowanie technik i narzędzi jakości do rozwiązywania problemów
 

karta kontrolna SPC

 szkolenia w zakresie systemów zarządzania zarządzania i narzędzi jakości, np. wymagania ISO 9001, wymagania IATF 16 949, wymagania ISO 14 001, szkolenia auditorów wewnętrznych systemów zarządzania np. ISO 9001, IATF 16949, szkolenia Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania, szkolenia z zakresu FMEA, 8D, APQP, PPAP, SPC, MSA, badania zadowolenia klientów, zarządzania procesowego,
 
nadzorowanie systemów zarządzania - usługa realizowana na zlecenie naszych Klientów
 
prowadzenie auditów trzeciej strony, auditów drugiej strony, auditów
wewnętrznych systemów zarządzania
 Cykl Deminga

przygotowanie Klientów do auditów certyfikujących, nadzorczych, klientowskich
 
integracja systemów zarządzania - jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 
budowa skutecznych systemów nadzoru procesów oraz kontroli jakości produktów/usług
 
opracowanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji oraz doradztwo we wdrożeniu
 
identyfikacja oraz eliminacja barier i problemów organizacyjnych w przedsiębiorstwach
 
doradztwo i konsultacje w zarządzaniu przedsięwzięciami (planowanie, nadzór realizacji, ocena wyników)
 
ocena skuteczności i efektywności zmian personalno-organizacyjnych w przedsiębiorstwach

doskonalenie kompetencji kadr

pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w trakcie stosowania systemów zarządzania

przygotowanie organizacji do konkursów np. regionalna nagroda jakości - Nasi Klienci są laureatami Podkarpackiej Nagrody Jakości


   

C  © SECMA 2017